De Corporatiewinkel.nl

Corporatiewinkel.nl is een exclusieve webwinkel waar woningcorporaties licenties, hardware, applicaties en diensten kunnen bestellen.

Waar staan wij voor?

 1. Inzicht 

In de corporatiesector zijn ongeveer 70 partijen actief in en rondom het gebied van IT. Met Corporatiewinkel.nl bieden wij inzicht in het speelveld van leveranciers, licenties, applicaties en hardwareTransparantie bieden is hierbij ons primair uitgangspunt.  

 

2. Schaalbaar 

De wereld van morgen is anders dan die van vandaag. Het is daarom belangrijk dat u dagelijks uw IT-landschap kunt bijstellen op de continu veranderende behoefte van uw organisatie. Wij bieden u flexibiliteit in het op- en afschalen van uw benodigde licenties. 

 

3. Kennis 

Vanuit onze ruime ervaring denken wij graag met u mee, wij kijken wat goed voor u is, niet wat goed voor ons is. U kunt ons altijd benaderen voor gericht advies. 

 

4. Concurrerende prijzen, altijd transparant 

Ons prijsmodel is simpel en transparant, wij hanteren het inkoop+ mechanisme. Ter dekking van onze activiteiten hanteren wij een minimale marge. Deze werkwijze verzekert corporaties van een concurrerende prijs. 

 

Neem contact met ons op


  FAQ

  Meest gestelde vragen
  Corporatiewinkel.nl is een initiatief van en voor corporaties. Corporaties hebben als kerntaak het beheren en verhuren van huurwoningen voor mensen met een laag inkomen. Voor een continue invulling hieraan dienen corporaties “zuinig” om te gaan met hun bedrijfsuitgaven. Corporatiewinkel.nl kan hieraan ‘zijn steentje bijdragen’ door: 
  • het bieden van een transparant prijsmodel gebaseerd op inkoop+ mechanisme (dit ter dekking van onze operationele kosten) 
  • het geven van inzicht en adviezen in flexibilisering met betrekking tot aantallen en soorten van (Microsoft) licenties 
   

  Ter uitwerking van onze offerte verstrekt u aan ons een opgave van welke Microsoft-licenties u heeft of u verstrekt ons het formulier ter instemming dat Corporatiewinkel.nl de huidige Microsoft licenties van uw organisatie in het portal van Microsoft mag zien. 

  Bij uw akkoord c.q. opdrachtverstrekking ondertekent u tevens het formulier “Change for partner” waarmee Corporatiewinkel.nl uw Microsoft-licentiepartner wordt. 

  Deze wijziging dient aan uw uw huidige licentiegever doorgegeven te worden. Eventueel kunnen wij u hierbij ondersteunen. 

  Wij kopen optimaal in en hanteren een minimale marge ter dekking van onze operationele kosten. Dit resulteert vaak in een substantieel verschil in prijs ten opzichte van gangbare ICT-partijen

  Ja, dit jaarlijkse onderhoudsabonnement kan worden omgezet naar Corporatiewinkel.nl. Wij zorgen er dan voor dat uw huidige perpetual Dynamics licenties worden omgezet naar een maandelijks abonnement. U profiteert dan direct van een extra transitiekorting van 60% gedurende een periode van 3 jaar. Deze nieuwe Dynamics 365-licenties blijven 3 jaar lang “backward compatibel” voor uw huidige Dynamics-omgeving.    

  De genoemde transitiekorting kan tot 30 juni 2021 bij Microsoft worden aangevraagd. 

  Met name de Microsoft licenties worden op abonnementsbasis aangeboden. Het voordeel voor u hierbij is dat u flexibel bent in het op en/of afschalen in het aantal licenties. Feitelijk betaalt u nooit teveel of te weinig, hetgeen u een zeker zo veilig gevoel zal geven.  

  Ja, dit is mogelijk. Uw huidige Dynamics licenties zijn op basis van “dual use rights om te zetten naar een financieel neutraal abonnementsmodel van Dynamics 365 licenties. Tot een periode van 3 jaar heeft u dan de mogelijk om de Dynamics 365 licenties actief te maken.  

  Hierbij wordt niet gekeken naar aantallen maar wordt een waardeberekening (per maand) van uw huidige Dynamics licenties toegepast. Op basis van deze waardeberekening vindt een transitie plaats naar het aantal “named” licenties voor Dynamics 365.  

  Een Enterprise Agreement houdt in dat uw organisatie op basis van schaalgrootte licenties rechtstreeks bij Microsoft afneemt. Graag gaan wij met u in gesprek voor het einde van uw Enterprise Agreement. 

  De leveranciers waarvan de Appwinkel nog geen prijzen kan tonen nemen niet deel aan het initiatief van Corporatiewinkel.nl. Wij verwachten dat komende periode meerdere leveranciers deelnemen.

  De leveranciers waarvan de Servicewinkel nog geen prijzen kan tonen nemen niet deel aan het initiatief van Corporatiewinkel.nl. Wij verwachten dat komende periode meerdere leveranciers deelnemen.